Wiley Online Library - Journals

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b>

Wiley Online Library nabízí plné texty více než 1.500 vědeckých a odborných časopisů ze všech oborů (medicína, přírodní vědy, humanitní a společenské vědy) od nakladatelství Wiley (včetně titulů bývalého nakladatelství Blackwell). Plné texty časopisů jsou dostupné uživatelům MU zpětně až od roku 1997.

Další informace a návody zde.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.