Přístup k elektronickým informačním zdrojům MU z Fakultní nemocnice u svaté Anny

Přístup k elektronickým informačním zdrojům z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně je zaměstnancům MU garantován pouze pomocí technologie EZproxy. Podrobnosti lze nalézt v návodu připraveném Knihovnou univerzitního kampusu nebo v sekci EZproxy.

V případě nejasností či problémů se obracejte na Oddělení KIC.

Logo FN USA