Přístup k elektronickým informačním zdrojům MU z FN Brno

Logo FNB

Přístup k elektronickým informačním zdrojům z Fakultní nemocnice Brno je zaměstnancům MU garantován pouze pomocí technologie EZproxy nebo Shibboleth, více viz vzdálený přístup.

V případě nejasností či problémů se obracejte na Oddělení KIC.