Přístup k elektronickým informačním zdrojům MU z FN Brno

Přístup k elektronickým informačním zdrojům z Fakultní nemocnice Brno je zaměstnancům MU garantován pouze pomocí technologie EZproxy nebo Shibboleth. Podrobnosti lze nalézt v návodu připraveném Knihovnou univerzitního kampusu nebo na stránkách pro vzdálený přístup.

V případě nejasností či problémů se obracejte na Oddělení KIC.

Logo FNB