Volně dostupné zdroje

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
B
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
C
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
seznam dostupných odborných informačních zdrojů [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
D
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
Autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě. [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
G
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
M
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
Báze Medline, slovník MeSH a další služby od U.S. National Library of Medicine [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Harvard, Vancouver atd.) [více informací]
N
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
P
faktografická databáze chemických látek [více informací]
S
repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
Z
citační manažer pro správu citačních údajů a tvorbu soupisu literatury [více informací]