Medicína

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2019 [více informací]
kolekce titulů pořízených z projektu MEDINFO (OP VaVpI) [více informací]
multioborová časopisecká databáze [více informací]
D
Licencovaný zdroj Dentistry & Oral Sciences Source
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
klinický informační zdroj z oblasti medicíny založené na důkazech [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
edice ebooků pro oční lékařství [více informací]
F
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
I
kolekce elektronických časopisů, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky [více informací]
bibliografická databáze konferenčních příspěvků [více informací]
J
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
videozáznamy vědeckých experimentů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
112 elektronických knih pro medicínu [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
L
bibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
kolekce medicínských a biomedicínských časopisů [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
Báze Medline, slovník MeSH a další služby od U.S. National Library of Medicine [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
významný lékařský časopis [více informací]
informační portál pro ošetřovatelství a nelékařské zdravotnické obory [více informací]
databáze se zaměřením na lidskou výživu a potravinářství [více informací]
O
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
P
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest STM [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
S
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
Licencovaný zdroj Science Signaling
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
Licencovaný zdroj SMART ImageBase (Scientific & Medical Imagebase)
kolekce medicínských ilustrací a animací [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
kolekce elektronických učebnic a atlasů z medicíny a biomedicíny [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty vybraných encyklopedií z Wiley Online Library [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj