Psychologie

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
Licencovaný zdroj Blackwell Reference Online
Kolekce elektronických knih v oblastech humanitních a sociálních studií [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
výběr referenčních příruček vydavatelství Brill [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
Přes 80 tis. e-knih z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
H
kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER [více informací]
J
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
N
Slovenské mediální zdroje [více informací]
O
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce humanitních online časopisů [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
P
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
Licencovaný zdroj PsycINFO/PsycARTICLES
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
R
kolekce e-knih z humanitních a společenských věd [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
plnotextový zdroj pro výzkum středověku a církevních dějin [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
archiv literárněkritického časopisu The Times Literary Supplement [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj