Biologie

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
C
vybrané e-knihy z Cambridge University Press [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2024 [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
E
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
F
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
I
kolekce elektronických časopisů z Institute of Physics [více informací]
J
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
M
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě PubMed [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
O
volně přístupné vysokoškolské učebnice [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
P
Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací. [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
R
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
S
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy monografických řad od Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
Z
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj