Zdroje podporující linkování přes Full Text Finder

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
C
multioborová časopisecká databáze [více informací]
D
Licencovaný zdroj Dentistry & Oral Sciences Source
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
klinický informační zdroj z oblasti medicíny založené na důkazech [více informací]
E
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
bibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
H
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
kolekce elektronických časopisů, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky [více informací]
bibliografická databáze konferenčních příspěvků [více informací]
J
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
L
bibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
kolekce medicínských a biomedicínských časopisů [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
Báze Medline, slovník MeSH a další služby od U.S. National Library of Medicine [více informací]
N
informační portál pro ošetřovatelství a nelékařské zdravotnické obory [více informací]
O
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
P
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
ekonomické časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest STM [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
počítačové a informatické časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
přírodovědné časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
časopisy z oblasti vzdělávání z megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
S
elektronické časopisy [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
Licencovaný zdroj SMART ImageBase (Scientific & Medical Imagebase)
kolekce medicínských ilustrací a animací [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
fulltextová DB z oblasti sportu a fitness [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
plné texty vybraných encyklopedií z Wiley Online Library [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
Z
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj