Zdroje podporující linkování přes Full Text Finder

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
D
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
E
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
H
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
kolekce elektronických časopisů z Institute of Physics [více informací]
J
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
L
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě EBSCOhost [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě Ovid [více informací]
O
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
P
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest Central [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
fulltextová databáze z oblasti sportu [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
Z
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj