Informatika

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
digitální knihovna počítačové asociace ACM [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
I
dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET - computer science + electronics [více informací]
L
Lecture Notes in Computer Science (Springer) [více informací]
P
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
počítačové a informatické časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
S
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy vydavatelských řad od Springer [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj