Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům

Co je to univerzitní síť

Zapojení v počítačové síti MU:
 • počítače v budovách univerzity:
  • fakulty
  • rektorát
  • celouniverzitní studovny
  • koleje
  • ...
 • univerzitní wifi sítě:
  • Eduroam
  • fakultní wifi síť
Mimo síť MU:
 • počítač nebo notebook připojený doma
 • počítač na externím pracovišti
 • telefon s mobilním připojením
 • ...

Celouniverzitní vs. fakultní zdroje

Vzdálený přístup funguje jen k celouniverzitně dostupným zdrojům, kterých je naprostá většina. Některé zdroje si však fakulty nakupují samy a zpřístupňují je jen z počítačů přímo na fakultách – k takovým zdrojům je nutné využít speciální VPN pro fakulty.

Bližší informace k těmto specializovaným zdrojům podá příslušná fakultní knihovna.

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům MU (EIZ) je umožněn všem aktivním studentům a zaměstnancům MU a není třeba o něj žádat. Vzdálený přístup není umožněn studentům s přerušeným studiem ani externím registrovaným čtenářům knihoven.

Pro použití vzdáleného přístupu je potřeba postupovat dle jednoho z následujících bodů:
 1. Používat výhradně odkazů na zdroje uvedených zde na Portále EIZ.
  Po kliknutí na odkaz daného EIZ budete vyzváni k přihlášení pomocí vašeho UČO a hesla; budou-li tyto údaje správné a platné, budete automaticky přesměrováni na daný EIZ a budete s ním moci hned pracovat.
  Prosíme nepoužívejte v tomto případě prohlížeč Microsoft Edge (viz aktualita).
NEBO
 1. Nastavit si na vašem počítači VPN (viz OpenVPN).
  Vhodné pro dlouhpodobější systematickou práci s různými zdroji.

Podrobné informace k vzdálenému přístupu

Přístup k licencovaným elektronickým zdrojům zakoupeným Masarykovou univerzitou je omezen na počítače zapojené v univerzitní počítačové síti MU (viz rámeček vpravo). Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť MU – přístup z domova, z externího pracoviště, z mobilního telefonu apod. je nutné využít vzdálený přístup.

Pokud máte s nastavením vzdáleného přístupu problémy, obraťte se na nás dle návodu.

Možnosti vzdáleného přístupu

VPN

Využívání VPN vyžaduje jednorázovou instalaci speciální aplikace. Po jejím spuštění a přihlášení lze se zdroji pracovat stejně, jako by počítač byl v počítačové síti univerzity. Vhodné pro souvislejší práci se zdroji.

snadné používání, váš počítač se stává součástí sítě MU
nutnost instalace speciální aplikace (vyžaduje administrátorská oprávnění)

EZproxy

Připojení prostřednictvím speciálního EZproxy odkazu. Tento odkaz generuje automaticky Portál EIZ pokud přistupujete z mimouniverzitní sítě. Vhodné pro kratší a jednorázové přístupy ke zdrojům.

připojení jedním kliknutím
 
nutno využívat odkazy zde na Portále EIZ

Shibboleth

Připojení přímo ke zdroji přímo na webu daného zdroje s užitím univerzitních přihlašovacích údajů (tzv. Institutional Login). Pokud Shibboleth zdroj podporuje, pak Portál EIZ odkaz na toto přihlášení nabízí automaticky.

připojení přímo na webu zdroje
 
není podporováno u všech zdrojů

Přístup ze specializovaných pracovišt

Logo FNB
Zaměstnanci Masarykovy univerzity přistupující ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice Brno mají doporučený přístup přes EZproxy nebo Shibboleth.
Logo FN USA
Zaměstnanci Masarykovy univerzity přistupující ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice U svaté Anny mají primárně doporučený přístup přes EZproxy (více informací, návod).
V případě problémů se na nás obraťte dle návodu.