Právo

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
B
Licencovaný zdroj Beck-online
databáze německého práva [více informací]
databáze českého práva [více informací]
Licencovaný zdroj Bisnode MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
multioborová časopisecká databáze [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO [více informací]
Kolekce e-knih nakladatelství Elgar [více informací]
bibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
H
Licencovaný zdroj HeinOnLine
databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů [více informací]
K
mezinárodní arbitráž [více informací]
Licencovaný zdroj Kluwer Law Online
kolekce právnických online časopisů [více informací]
M
seznamy kolekcí periodických informačních zdrojů udržovaných ÚK PrF MU [více informací]
O
Licencovaný zdroj Oxford Journals - Law
kolekce právnických online časopisů [více informací]
P
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
S
elektronické časopisy [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
T
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
U
mezinárodní právo [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj