Full Text Finder – dohledávání plných textů

Jak službu využít?

Kdekoli narazíte u nějakého zdroje (typicky citace článku) na některou z ikon služby Full Text Finder, můžete na ni kliknout a služba se pokusí dohledat plný text k danému zdroji a tuto informaci vám v okně prohlížeče předá (včetně odkazů na tištěné publikace dostupné v knihovnách MU).

U některých zdrojů může ikona vypadat i jinak, případně může být k dispozici jen text typu Find/get full text at MU/Masaryk University.

Některé užívané ikony:
  • Full Text Finder ikona
  • Full Text Finder MU
  • Full Text Finder MU 2
  • Full Text Finder MU 3
  • Full Text Finder MU na Scopus

Služba Full text Finder umožňuje dohledat plné texty v elektronických zdrojích (zejména bibliografických databázích) dostupných na MU. V současnosti je tato služba dostupná v řadě databází – (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect, PubMed, MathSciNet aj.), službě Discovery.muni a například i pro Google Scholar (viz níže).

Které zdroje a služby jsou napojeny na Full Text Finder?

Služba Full Text Finder je plně integrována s vyhledávací službou Discovery.muni.

Napojena je také na řadu zdrojů a databází. Zdroje, které jsou napojeny na službu Full Text Finder, jsou zde na Portále EIZ označeny ikonou Full Text Finder. K dispozici je také seznam zdrojů napojených na Full Text Finder.

Níže je ukázka odkazu (v červeném rámečku) na službu Full Text Finder ve vyhledávací službě Discovery.muni:

Google Scholar příklad

Google Scholar

Full Text Finder podporuje také Google Scholar. Služba Full Text Finder je zde skryta za znakem šipky Google Scholar šipka, po kliknutí na něj se zobrazí odkazy s textem Get Fulltext at MU (v případě, že Google ví, že MU má plný text dostupný) nebo Try to Get Fulltext at MU (Google neví, jestli je plný text dostupný na MU). Níže uvádíme příklad, odkazy i šipka jsou v červeném rámečku.

Google Scholar příklad

OP VaVPI EU Logo
Přístup k této službě byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory, CZ.1.05/3.2.00/12.0225.