Sociální vědy

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na díla společenských a humanitních věd. [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd. [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
I
Archiv dat z oblasti výzkumu sociálních a behaviorálních věd. [více informací]
J
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
M
seznam elektronických zdrojů na webu knihovny FSS MU [více informací]
O
volně přístupné vysokoškolské učebnice [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
P
Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací. [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
R
kolekce e-knih z humanitních a společenských věd [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
elektronické knihy z oblasti společenských věd [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
Statista je jedním z největších poskytovatelů statistických a tržních dat. [více informací]
T
plné texty časopisu Journal of National Essence [více informací]
index článků z časopisů vydávaných na Taiwanu [více informací]
plné texty taiwanských periodik [více informací]
vybrané kolekce elektronických knih [více informací]
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
CEJSH je otevřená databáze abstraktů, recenzí plných textů článků z časopisů vydávaných ve středoevropských zemích se zaměřením na sociální vědy. [více informací]
archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2020 [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd. [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj