Ekonomie

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
odborné časopisy vydávané americkou asociací Academy of Management [více informací]
B
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
E
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
platforma poskytující svým uživatelům hlubší přehled o finanční výkonnosti společností po celém světě [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
J
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
M
Licencovaný zdroj MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
N
working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
P
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
R
Licencovaný zdroj Refinitiv Workspace for Students
databáze poskytující finanční zpravodajství, ekonomické informace, údaje o akciích a informace o trzích [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
Statista je jedním z největších poskytovatelů statistických a tržních dat. [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
online archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2020 [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj