Web of Science - Citation Connection

Discovery.muni

WoS Citation Connection je rozšíření základní databáze Web of Science (Core/Primary Collection) o další doplňkové databáze a citační indexy v rámci jednotné platformy.

Nové databáze (viz volba "Select a database" na úvodní stránce WoS) zahrnují:

 • BIOSIS Citation Index
  světově nejucelenější referenční databáze pro výzkum v oblasti Life Sciences (zahrnuje mj. i databázi Biological Abstracts).
 • Current Contents Connect
  bibliografická, obsahová a abstraktová databáze aktuálně vydaných odborných časopisů a knih z oblastí přírodních věd, medicíny, sociálních a humanitních věd aj.
 • Data Citation Index
  databáze zaměřená na práci s výzkumnými daty, datovými sadami a výzkumnými zprávami.
 • Derwent Innovations Index
  databáze patentů z oblasti chemie, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství; obsahuje přes 14,3 milliónu vynálezů zapsaných u 40 světových patentových organizací.
 • MEDLINE
  bibliografická databáze z oblasti medicíny a souvisejících věd od Národní lékařské knihovny USA
 • Zoological Records
  nejstarší světová databáze z oblasti biologie zvířat.

Nové citační indexy (viz odkaz "More settings" na úvodní stránce WoS) zahrnují:

 • Book Citation Index – Science
 • Book Citation Index – Social Sciences & Humanities
 • a další.

Přístup je přes platformu Web of Science.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: