Umění

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
B
Licencovaný zdroj Blackwell Reference Online
Kolekce elektronických knih v oblastech humanitních a sociálních studií [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
D
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
L
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
M
rukopisy a staré tisky v ČR [více informací]
N
Licencovaný zdroj Naxos Music Library online
O
fulltextová kolekce e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
P
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
elektronické knihy z humanitních a společenských věd [více informací]
S
soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy [více informací]
T
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
W
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj