Umění

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
B
Licencovaný zdroj Blackwell Reference Online
Kolekce elektronických knih v oblastech humanitních a sociálních studií [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
Přes 80 tis. e-knih z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
G
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
L
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
M
rukopisy a staré tisky v ČR a zahraničí [více informací]
N
Licencovaný zdroj Naxos Music Library online
skladby a dorpovodný materiál převážně vážné hudby [více informací]
O
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
P
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
kolekce e-knih z humanitních a společenských věd [více informací]
S
soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy [více informací]
plnotextový zdroj pro výzkum středověku a církevních dějin [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
W
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj