JSTOR

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b>

JSTOR (Journal Storage) představuje špičkovou on-line databázi digitalizovaných plných textů z více než 2000 vědeckých časopisů jak z oblasti humanitních a společenských věd tak z oblasti přírodních věd (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, muzikologie, filmová věda, statistika, vzdělávání a další). Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího mnohdy hluboko do minulého století) až po pohyblivou hranici (moving wall), což je obvykle "tří až pěti let od současnosti".

Od 1.1.2018 má MU ma zakoupeny následující kolekce

  • Arts and Science I-XV
  • Life Sciences

které pokrývají téměř celý obsah JSTOR (včetně subkolekcí Business I-III, Mathematics & Statistics, Music, Religion&Theology, Biological Sciences, Health a dalších).

Přehled všech kolekcí a časopisů dostupných v rámci JSTOR uživatelům z Masarykovy univerzity lze nalézt na http://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline

Část obsahu JSTOR, kterou MU nepředplácí, je volně dostupná v režimu Open Access:

 V době koronavirové krize (až do 30.6.2022) otevřel JSTOR bezplatně další části svých fondů:

-------------

Pro přístup k obsahu JSTOR, který MU nepředplácí, lze využít službu Register & Read, která umožňuje na individuální bázi se v JSTOR zaregistrovat a v rámci osobního účtu MyJSTOR získat každých 14 dnů přístup k libovolným 3 článkům z celé databáze JSTOR.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.