Wiley Online Library - encyklopedie (ebooks)

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Vybrané referenční práce a on-line knihy z databáze Wiley Online Library zakoupené do trvalého vlastnictví MU:

Pro přístup k plným textům kapitol resp. článků ve výše uvedených knihach zvolte odkazy v části Find Articles v menu v levém pruhu (odkazy "Article by Title", "Articles by Topics", "Table of Contents").

Přístup k encyklopediím Encyclopedia of Computational Chemistry a Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory, CZ.1.05/3.2.00/12.0225.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: