ScienceDirect Freedom Collection

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Služba Science Direct zpřístupňuje elektronické verze vědeckých časopisů z nakladatelství Elsevier. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších.

Uživatelé MU mají přístup k plným textům časopisů z tzv. Freedom Collection, což je naprostá většina všech časopisů v Science Direct (celkem je ve Freedom Collection zařazeno přes 2300 časopiseckých titulů). Retrospektiva časopisů  (dostupnost starších čísel) je obvykle do roku 1995.

Bližší informace k Science Direct na stránkách vydavatele.

Přehled časopisů ve službě Science Direct a v kolekci Freedom Collection: https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/journal-title-lists


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.