ScienceDirect

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Služba Science Direct zpřístupňuje on-line (elektronické) verze vědeckých časopisů z nakladatelství Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších.

MU má ke službě přístup na základě svého členství v českém konsorciu ScienceDirect. Od 1. ledna 2009 mají uživatelé MU přístup k plným textům časopisů z tzv. Freedom Collection, což je naprostá většina všech časopisů v databázi Science Direct (celkem je ve Freedom Collection zařazeno přes 1800 časopiseckých titulů!). Retrospektiva časopisů  (dostupnost starších čísel) je obvykle do roku 1995.

 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: