ScienceDirect

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Služba Science Direct zpřístupňuje on-line (elektronické) verze vědeckých časopisů z nakladatelství Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších.

MU má ke službě přístup na základě svého členství v českém konsorciu ScienceDirect. Od 1. ledna 2009 mají uživatelé MU přístup k plným textům časopisů z tzv. Freedom Collection, což je naprostá většina všech časopisů v databázi Science Direct (celkem je ve Freedom Collection zařazeno přes 1800 časopiseckých titulů!). Retrospektiva časopisů  (dostupnost starších čísel) je obvykle do roku 1995.

Seznam časopisů ve Freedom Collection pro daný kalendářní rok (tj.časopisů, k jejichž plným textům mají uživatele z MU přístup) je na http://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm

Další info:

 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: