Zdroje neindexované ve službě dsicovery.muni

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Obsáhlá databáze českého a slovenského umění. [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
Výzkumný projekt zkoumající představení starověkých textů od řecké tragédie po římskou epiku. [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Artcyclopedia je předním průvodcem výtvarným uměním v muzejní kvalitě na internetu. [více informací]
Rozsáhlá kolekce volně přístupných obrázků, videí, dokumentů a audio nahrávek od partnerských muzeí JSTOR. MUNI nemá přístup ke Core Collection. [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
databáze českého práva [více informací]
databáze německého práva [více informací]
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
C
vybrané e-knihy z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2023 [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na díla společenských a humanitních věd. [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
seznam dostupných odborných informačních zdrojů [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
kolekce e-knih z edice East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 [více informací]
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti knihovní vědy [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na evropské kulturní dědictví. [více informací]
online verze Evropského lékopisu [více informací]
Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd. [více informací]
F
Licencovaný zdroj FranText
plné texty francouzské literatury [více informací]
G
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
H
knihy a videa vydavatelství Human Kinetics [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
Licencovaný zdroj Infobanka ČTK
zpravodajství o evropských záležitostech [více informací]
Digitální knihovna webových stránek, textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů a softwarových programů. [více informací]
Archiv dat z oblasti výzkumu sociálních a behaviorálních věd. [více informací]
J
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
K
mezinárodní arbitráž [více informací]
mezinárodní právo, obchodní právo [více informací]
Kluwer IP Law [více informací]
L
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku [více informací]
Licencovaný zdroj Loeb Classical Library
e-knihy klasické literatury [více informací]
M
Licencovaný zdroj MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
Max Planck Encyclopedias International Law [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě PubMed [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
N
plné texty české produkce do roku 2000 (2010 periodika) nedostupné na trhu [více informací]
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
Licencovaný zdroj NewtonOne
České mediální zdroje [více informací]
O
Digitální knihovna zaměřená na německou kulturu. [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
Otevřený digitální repozitář a archiv akademických textů. [více informací]
P
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
Open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd. [více informací]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
deníky a populární časopisy z celého světa [více informací]
Největší digitální knihovna plných textů světové literatury. [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest Central [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
databáze poskytující finanční zpravodajství, ekonomické informace, údaje o akciích a informace o trzích [více informací]
RISM je volně dostupným katalogem historických rukopisných hudebních pramenů, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. [více informací]
S
chemická databáze [více informací]
repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací]
soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy [více informací]
SSRN se věnuje rychlému celosvětovému šíření výzkumu a skládá se z řady specializovaných výzkumných sítí. [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
přes 750 e-učebnic ze všech oblastí počítačové vědy [více informací]
Statista je jedním z největších poskytovatelů statistických a tržních dat. [více informací]
T
CEJSH je otevřená databáze abstraktů, recenzí plných textů článků z časopisů vydávaných ve středoevropských zemích se zaměřením na sociální vědy. [více informací]
Internetová encyklopedie poskytující otevřený přístup k podrobným, vědecky recenzovaným, informacím o klíčových tématech a osobnostech. [více informací]
digitální knihovna řecké literatury [více informací]
archiv literárněkritického časopisu The Times Literary Supplement [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
U
mezinárodní právo [více informací]
Digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN. [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
Jednotné přístupové rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. [více informací]
W
Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd. [více informací]
Licencovaný zdroj Writefull
jazyková kontrola odborných anglických textů [více informací]
Z
Německá multioborová digitální knihovna. [více informací]
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj