Zdroje neindexované ve službě dsicovery.muni

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
monitoring denního českého tisku a médií [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
Licencovaný zdroj Beck-online
databáze německého práva [více informací]
databáze českého práva [více informací]
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
Licencovaný zdroj Bisnode MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
C
Elektronické knihy z oblasti cestovního ruchu [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2020 [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20.století [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
seznam dostupných odborných informačních zdrojů [více informací]
D
Přes 80 tis. e-knih z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
e-knihy o Internetu a IT [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti knihovní vědy [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
úřední věstník Evropské unie [více informací]
F
Licencovaný zdroj FranText
plné texty francouzské literatury [více informací]
G
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
H
knihy a videa vydavatelství Human Kinetics [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
J
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
videozáznamy vědeckých experimentů [více informací]
K
mezinárodní arbitráž [více informací]
Kluwer IP Law [více informací]
databáze digitalizovaných českých knih a časopisů [více informací]
L
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku [více informací]
M
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
N
plné texty české produkce do roku 1989 nedostupné na trhu [více informací]
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
Working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
O
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
P
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
deníky a populární časopisy z celého světa [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
ekonomické časopisy zdroje ProQuest Central [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest Central [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
kolekce e-knih obor právo nakladatelství Routledge [více informací]
S
bibliografická chemická databáze [více informací]
chemická databáze [více informací]
repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací]
plnotextový zdroj pro výzkum středověku a církevních dějin [více informací]
bibliografické databáze z oblasti sportu [více informací]
databáze o sportu a sportovních vědách [více informací]
bibliografická databáze z oblasti sportu [více informací]
přes 750 e-učebnic ze všech oblastí počítačové vědy [více informací]
T
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
U
mezinárodní právo [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
Z
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj