CINAHL Plus with FullText

Tento zdroj je dostupný pouze z: Lékařská fakulta, Knihovna univerzitního kampusu MU

Pro přístup k databázi zvolte na úvodní stránce odkaz na platformu "EBSCOhost Web" a v seznamu nabízených databází zvolte "CINAHL Plus with FullText"

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) Plus with FullText je plnotextová a bibliografická databáze literatury zaměřená na ošetřovatelství a pomocné zdravotnické obory. Jedná se o nejobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. 

 

Přehled indexovaných časopisů a další informace o zdroji:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-plus-full-text

 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: plnotextová a bibliografická databáze pro oblast ošetřovatelství
  • Obory: Medicína
  • Typ zdroje: nezařazený
  • Producent: EBSCO
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: neurčený
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
  • Naposledy změněn: 14.6.2023 13:55:08
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.