MagnusWeb

Tento zdroj je dostupný pouze z: Ekonomicko-správní fakulta

Přihlašovací údaje (v IS MU, autentizovaný přístup).

Webová aplikace zpřístupňující údaje o ekonomických subjektech v České a Slovenské republice. Nabízí průběžně aktualizované údaje, historii změn v datech a větší datové pokrytí včetně údajů o obcích, školách, neziskových organizacích apod.

Databáze obsahuje zejména tyto údaje:

 • Kancelářské informace (adresa, IČO, DIČ, telefon, fax, e-mail, www aj.)
 • Statistické údaje (datum vzniku, registrovaný kapitál, kategorie tržeb, kategorie počtu zaměstnanců)
 • Údaje z finančních výkazů (dle českých i mezinárodních standardů, plné, zkrácené, konsolidované, auditované)
 • Valné hromady (datum a místo konání, typ valné hromady, rozhodné datum, body programu)
 • Odvětvové číselníky (NACE aj.)
 • Firemní události (významné události, výsledky hospodaření, ohlášené akvizice/fúze aj.)
 • Negativní informace (pohledávky, exekuce, úpadky aj.)
 • Vztahy mezi subjekty (vlastníci, majetkové účasti, nástupnictví, orgány společnosti, management, auditoři, exekutoři aj.)
 • Emise cenných papírů (nominální hodnota, ISIN, druh, forma, podoba, stav, trh, dividenda aj.)
 • Kurzovní informace cenných papírů (BCPP, RM-S)
 • Nemovitosti (parcely, budovy, bytové a nebytové jednotky)
 • Firemní dokumenty
 • Zástavní práva

Od prosince 2019 jsou dostupné nové moduly:

 • Události
 • Finanční výkazy
 • Koncoví majitelé

Aplikační software obsahuje zejména tyto funkce:

 • Vyhledávání – vyhledání ekonomického subjektu (firmy nebo fyzické osoby)
 • Strom – zobrazení informací o vybraném ekonomickém subjektu s možností rozkrývání vazeb na další subjekty
 • Report – tisková sestava pro přehledné zobrazení informací o vybraném ekonomickém subjektu
 • Výběry – vyhledání cílových skupin podle zadaných kritérií, zobrazení informací o vybraném ekonomickém subjektu nebo skupině subjektů
 • Monitoring – průběžné sledování ekonomických informací, zobrazení informací o vybraném ekonomickém subjektu
 • Finanční výkazy – vyhledávání a zobrazování finančních výkazů pro vybraný ekonomický subjekt
 • Finanční analýza – vyhledávání a zobrazování poměrových ukazatelů pro vybraný ekonomický subjekt
 • Dokumenty – vyhledávání a zobrazování firemních dokumentů a smluv pro vybraný ekonomický subjekt
 • Cenné papíry – vyhledávání informací o emisích cenných papírů, zobrazování kurzovních lístků veřejně obchodovaných registrovaných cenných papírů
 • Nemovitosti a zástavní práva – vyhledání a zobrazování údajů z katastru nemovitostí
 • Editace uživatelských skupin – vytváření skupin ekonomických subjektů
 • Export a tisk

Uživatelskou příručku k MagnusWebu si můžete stáhnout zde.

Do webové aplikace MagnusWebu je nutné se přihlásit. Pozor, přihlášení je omezeno na čtyři souběžně pracující uživatele a přihlásit se lze pouze z počítačů v doméně econ.muni.cz. Po ukončení práce s databází proto prosíme uzavřete okno prohlížeče, abyste se odhlásili a umožnili tak přístup ostatním.


Dodatečné informace o zdroji
 • Charakteristika: Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR
 • Dostupnost do: 31.12.2022
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: faktografický
 • Producent: dun&bratstreet
Dodatečné info ke zdroji: