eHRAF World Cultures

Tento zdroj je dostupný pouze z: Filozofická fakulta

eHRAF World Cultures je plnotextová databáze obsahující etnografické a další dokumenty, které pokrývají všechny aspekty kulturního
a společenského života. Témata se týkají každodenního života lidí, kultury, výchovy dětí, náboženství, historie aj.

Primární podklady ke stovkám kultur a etnických skupin (knihy, rukopisy, články v časopisech, disertační práce), napsané antropology, sociology, cestovateli a misionáři, jsou indexovány a uspořádány podle komplexních systémů klasifikace kultur a předmětů HRAF na úrovni odstavců.

Databáze umožňuje korelační a rozsáhlé evoluční výzkumy, je průběžně aktualizována.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledy změněn: 8.2.2024 15:22:23