Writefull

Tento zdroj je dostupný pouze z: Přírodovědecká fakulta

Služby Writefull poskytují pokročilou korekturu odborných textů v angličtině a jsou určeny všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

K dispozici jsou dva moduly:

Writefull Revise je webová verze Writefull, která slouží k jazykové kontrole již hotových odborných článků a textů vytvořených v libovolné aplikaci nebo textovém editoru. Je tak ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním např. vydavateli, pořadateli konference apod.

Writefull Cite je další webová aplikace, která dovede identifikovat ty části odborného textu, u kterých by měl být uveden odkaz na literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.

Více informací o nástroji Writefull lze nalézt na stránkách dodvatele AiP Praha.

Služba je dostupná pouze na některých fakultách MU (viz dostupnost zdroje).


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: jazyková kontrola odborných anglických textů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Writefull
Dodatečné info ke zdroji: