NewtonOne

Tento zdroj je dostupný pouze z: Fakulta sociálních studií

Databáze českých a slovenských mediálních zdrojů umožňuje souhrnné prohledávání veškerých dodatelem monitorovaných zdrojů - tisk, televize, rozhlas, internet (plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací a zprávy z internetových serverů) od roku 1996, pokud existují, s výjimkou agenturního zpravodajství.

Rozhraní NewtonOne dosáhlo výrazných změn,  můžete se podívat na záznam webináře představujícího práci s archivem s NewtonOne nové generace.

 

Databáze je dostupná pouze pro studenty a zaměstance FSS (včetně vzdáleného přístupu).

 

FSS má u zdroje omezen měsíční objem stažených článků.

 

Stažením článku se rozumí jeho uložení na disk v zařízení uživatele, exportování e-mailem nebo zobrazení v prohlížeči na počítači uživatele. Do limitu stažených článků se bude započítávat vždy jen první použitý způsob stažení téhož článku.

 

Doporučujeme vzájemnou ohleduplnost a využívat zdroj střídmým způsobem. Pokud potřebujete stahovat či pročítat na obrazovce velké objemy článků, pak to, prosím, předem konzultujte s kontaktní osobou uvedenou níže. Děkujeme.

 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: České mediální zdroje
  • Dostupnost do: 31.7.2024
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Newton Media, a. s.
Dodatečné info ke zdroji: