ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection

Tento zdroj je dostupný pouze z: Filozofická fakulta

Databáze ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT):The Humanities and Social Sciences Collection je nejobsáhlejší celosvětovou kolekcí dizertací a diplomových prací z humanitních a sociálněvědních oborů. Zpřístupňuje záznamy o více než 2,4 mil. disertačních a diplomových prací, z nichž je 1,6 mil. dostupných v plném textu(ve formátu PDF). Do databáze přispívá přes 4 000 světových univerzit ze 60 zemí. Databáze zahrnuje práce v plném textu od roku 1743 až po současnost.

PQDT Global:The Humanities and Social Sciences Collection je užitečný zdroj pro studenty, doktorandy i vědeckovýzkumné pracovníky. Platforma obsahuje také tzv. Citation Connections, které odkazují na další relevantní zdroje.

Přehledy nejčtenějších dizertací a diplomových prací na https://about.proquest.com/en/dissertations/top-dissertations/ 

 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: plné texty disertačních a diplomových prací
  • Dostupnost do: 28.2.2025
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: ProQuest
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledy změněn: 28.3.2024 10:04:14