Multioborové

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
monitoring denního českého tisku a médií [více informací]
Databáze obrázků a fotografií pro výukové a vzdělávací účely [více informací]
B
Licencovaný zdroj Bisnode MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
vybrané e-knihy z Cambridge University Press [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2021 [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
D
Přes 80 tis. e-knih z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
Autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě. [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
G
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
I
nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik [více informací]
J
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
M
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Harvard, Vancouver atd.) [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
N
plné texty české produkce do roku 2000 (2010 periodika) nedostupné na trhu [více informací]
O
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
P
deníky a populární časopisy z celého světa [více informací]
názorová publicistika ze světových médií [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
S
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
Licencovaný zdroj Writefull
jazyková kontrola odborných anglických textů [více informací]
Z
citační manažer pro správu citačních údajů a tvorbu soupisu literatury [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj