Multioborové

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Obsáhlá databáze českého a slovenského umění. [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
Licencovaný zdroj Anopress - Monitoring on-line
monitoring denního českého tisku a médií [více informací]
Výzkumný projekt zkoumající představení starověkých textů od řecké tragédie po římskou epiku. [více informací]
B
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
C
vybrané e-knihy z Cambridge University Press [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2023 [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
Digitální knihovna zaměřená na díla společenských a humanitních věd. [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
Autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě. [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd. [více informací]
G
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
I
nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik [více informací]
Digitální knihovna webových stránek, textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů a softwarových programů. [více informací]
Archiv dat z oblasti výzkumu sociálních a behaviorálních věd. [více informací]
J
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Vancouver atd.) [více informací]
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
M
Licencovaný zdroj MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
N
plné texty české produkce do roku 2003 (2013 periodika) nedostupné na trhu [více informací]
Licencovaný zdroj NewtonOne
České mediální zdroje [více informací]
O
Digitální knihovna zaměřená na německou kulturu. [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
Otevřený digitální repozitář a archiv akademických textů. [více informací]
P
Open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd. [více informací]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací. [více informací]
deníky a populární časopisy z celého světa [více informací]
Největší digitální knihovna plných textů světové literatury. [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
R
RISM je volně dostupným katalogem historických rukopisných hudebních pramenů, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. [více informací]
S
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
SSRN se věnuje rychlému celosvětovému šíření výzkumu a skládá se z řady specializovaných výzkumných sítí. [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
databáze otisků čínských nápisů [více informací]
digitální archív vzácných knih v čínštině [více informací]
digitální knihovna vzácných čínských knih [více informací]
digitální knihovna diplomových a disertačních prací [více informací]
index článků z časopisů vydávaných na Taiwanu [více informací]
souborný katalog vzácných čínských knih [více informací]
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
CEJSH je otevřená databáze abstraktů, recenzí plných textů článků z časopisů vydávaných ve středoevropských zemích se zaměřením na sociální vědy. [více informací]
U
Digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN. [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd. [více informací]
Licencovaný zdroj Writefull
jazyková kontrola odborných anglických textů [více informací]
Z
Německá multioborová digitální knihovna. [více informací]
citační manažer pro správu citačních údajů a tvorbu soupisu literatury [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj