Oxford Journals - e-archiv STM (Science, Technology, Medicine)

Discovery.muni

Historická kolekce 1878-1995 asi 150 časopiseckých titulů nakladatelství Oxford Journals z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, sdružených v kolekcích

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI VIZ - Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj, CZ.1.05/3.2.00/12.0229.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: