SocINDEX with Fulltext

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

SocINDEX with Full Text je v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší a nejkvalitnější databází pro sociologická studia. Její značný záběr a obsah nabízí uživateli jedinečné informace pro široké spektrum sociologických disciplín. Databáze obsahuje miliony záznamů, které jsou indexovány za pomoci více než 19 750 předmětových hesel obsažených v sociologickém tezauru, který vytvořili experti v oboru sociologie a lexikografie.

Tato databáze obsahuje také celkovou indexaci a informativní abstrakta pro více než 1 300 časopisů s archivem až do roku 1895. Navíc zahrnuje záznamy z více než 450 časopisů, které úzce souvisejí se sociologií, a selektivní indexaci pouze pro relevantní články z více než 2 900 časopisů.
 
SocINDEX with Full Text nabízí ucelenou kolekci sociologických pramenů, která zahrnuje všechny sociologické podobory a příbuzné vědní oblasti studia.

Zdroj je přístupný přes souhrnný megazdroj EBSCO: zvolte EBSCOhost Web a poté zaškrtněte databázi SocINDEX with Fulltext.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
  • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: plnotextové zdroje pro sociologický výzkum
  • Obory: Sociální vědy
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: EBSCO
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.