EconLit with Full Text

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

EconLit je jedna z nejvýznamnějších databází ekonomické literatury, která představuje základní výzkumný nástroj v ekonomických vědách poskytující bibliografické citace a abstrakty z celosvětové produkce od roku 1969.
Pokrývá širokou škálu různých typů dokumentů publikovaných po celém světě včetně časopiseckých statí, knih a disertací i kolektivních prací jako jsou například sborníky, souborná díla a mnohé další. Tištěným ekvivalentem této DB je časopis Journal of Economic Literature (JEL), který je brán jako nejcitovanější a nejautoritativnější časopis v oblasti ekonomických (a příbuzných) věd. Obsahuje 581 000+ záznamů s ročním přírůstkem kolem 27 000+ záznamů.

Databáze je dostupná prostřednictvím platformy EBSCOhost pro celou MU.


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
 • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie
 • Dostupnost do: 31.12.2022
 • Obory: Ekonomie
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: American Economic Association
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslav Nekuda
 • Naposledy změněn: 12.6.2021 23:54:30
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.