PsycINFO/PsycARTICLES

Discovery.muni Shibboleth
Tento zdroj je dostupný pouze z: Fakulta sociálních studií

PsycINFO je prestižní bibliografická a abstraktová databáze Americké asociace psychologů (APA) pokrývající světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech - psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii, od počátku 19. století až do současnosti. Většinu databáze (78%) tvoří záznamy článků z 2.150 odborných recenzovaných časopisů (abstrakty jsou u všech záznamů od roku 1995), dále jsou zařazeny záznamy knih či kapitol knih, odborných zpráv, a také disertací z oblasti psychologie. Bibliografické záznamy jsou provázány na plné texty v databázi PsycARTICLES.

PsycARTICLES je databáze, která obsahuje plné texty více než 120.000 článků z 58 časopisů vydávaných APA a jejími partnerskými organizacemi. Zařazeny jsou i vybrané kapitoly z nejčtenejších knižních titulů.

Přístup k oběma databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: abstraktová a fulltextová databáze z psychologie
  • Obory: Psychologie, Sociální vědy
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: American Psychological Association
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.