Science

Discovery.muni

Science je akademický časopis vydávaný společností "Americká asociace pro vědecký pokrok" (AAAS - American Association for the Advancement of Science) a je považován za jeden ze světově nejprestižnějších vědeckých časopisů. Zaměřuje se na zveřejňování výsledků špičkového výzkumu ze všech vědních oblastí přírodních věd, medicíny, technologií a dalších. První číslo vyšlo v roce 1880, v současnosti je vydáván na týdenní bázi.

Rodina časopisů Science vydávaná společností AAAS zahrnuje tituly:

  • Science (založen 1880, vydávaný týdně)
  • Science Advances (vychází od roku 2015, jako otevřený časopis - gold Open Access)
  • Science Signaling (vychází od roku 1998, od 2008 pod současným jménem, zaměřuje se na oblast buněčné signalizace a regulační biologie)
  • Science Translation Medicine (založen v r. 2009, zaměřuje se na výzkum lidských chorob)
  • Science Immunology (založen v roce 2016, zaměřuje se na oblast imunologie) 
  • Science Robotics (založen v roce 2016, zaměřuje se na oblast robotiky)
Masarykova univerzita předplácí časopisy Science a Science Signaling; v rámci Open Access mají uživatelé přístup také ke všem článkům časopisu Science Advances. U ostatních časopisů mohou být dostupné jen některé vybrané články.

Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Baluchová
  • Naposledy změněn: 12.1.2023 13:32:31
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.