Nápověda pro EIZ

Elektronické informační zdroje zahrnují odborné knihy, časopisy, bibliografické databáze, videa apod. určené pro potřeby vědy a výzkumu. Převážně se jedná o licencované zdroje z produkce předních světových nakladatelů (Nature Publishing, Springer, Elsevier, Wiley, JSTOR, ...), za jejichž využívání musí Masarykova univerzita platit. Přístup k těmto zdrojům je proto omezen pouze na aktuální studenty a zaměstnance univerzity.

Přístup k elektronickým informačním zdrojům mají pouze aktuální studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity. Přístup tedy nemají studenti s přerušeným studiem, absolventi ani bývalí zaměstnanci univerzity.

Pro plný přístup k předpláceným zdrojům je nutné být připojen na internet přes počítačovou síť Masarykovy univerzity nebo, například při přístupu z domova, použít některý ze způsobů vzdáleného přístupu.

Přístup pro mimouniverzitní veřejnost je možný pouze z počítačů v knihovnách MU. Uživatel musí být v knihovně registrován a musí používat pro přístup počítače, které jsou v knihovnách fyzicky umístěny. Vzdálený přístup (např. z domova) není pro externí registrované uživatele možný.

Vyhledávat lze přímo v jednotlivých elektronických informačních zdrojích (seznam zdrojů) nebo využít vyhledávací službu discovery.muni, která prohledává většinu univerzitou předplácených elektronických informačních zdrojů a nabízí i další přidané služby viz Informace a nápověda k vyhledávání.

Alternativně je možné použít i službu Google Scholar.

Uživatel přistupující ze sítě Masarykovy univerzity nebo přes vzdálený přístup má přímý přístup k předpláceným plným textům.

Při využívání vyhledávače discovery.muni je možné zjistit dostupnost plného textu prostřednictvím služby Full Text Finder. Tato služba je integrována i s Google Scholar a řadou jednotlivých elektronických informačních zdrojů (zejména bibliografických databází jako je např. Pubmed).

U řady jednotlivých elektronických informačních zdrojů předplácí univerzita pouze vybrané kolekce časopisů a knih. Uživatel, který prohledává jednotlivé zdroje, může narazit na situaci, kdy se k plnému textu všech vyhledaných článků/knih nelze dostat. Nejedná se o chybu, ale v případě nejasností nás můžete kontaktovat a my aktuální případy nedostupnosti zdroje prověříme.

Ano, aktuální studenti a zaměstnanci univerzity mohou využívat elektronické informační zdroje i z domova (a obecně mimouniverzitní sítě – zahraničí, externího pracoviště apod.) pomocí vzdáleného přístupu. Při používání odkazů zde na Portále EIZ jsou vhodné odkazy na vzdálený přístup generovány automaticky a uživatel nemusí provádět žádná speciální nastavení, pro dlouhodobější práci však doporučujeme použití OpenVPN.

Vzdálený přístup není možný pro studenty v přerušeném studiu, absolventy, bývalé zaměstnance ani externí registrované uživatele knihoven Masarykovy univerzity.