Portál elektronických informačních zdrojů
 

Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům

Přístup k licenčním elektronickým zdrojům zakoupeným Masarykovou univerzitou (tedy pouze zdrojům celouniverzitním - viz níže na stránce) je omezen na počítače zapojené v univerzitní počítačové síti MU (tj. na počítače na fakultách, v celouniverzitních studovnách i na univerzitních kolejích). Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť MU (kromě přístupu z FN Brno) mohou studenti a zaměstnanci univerzity momentálně využít tyto způsoby přístupu (kliknutím se dostanete na stránky s návody):

  • EZproxy (primárně doporučeno – využívejte odkazů EZproxy zde na Portále)
  • OpenVPN (doporučeno***) Pozor! Změna konfigurace k 8. 4. 2017.
  • Shibboleth (nepokrývá všechny zdroje, snadné použití)
  • proxy (služba byla 31. 1. 2016 zrušena) - návody na odebrání proxy z prohlížeče

Doporučený přístup je přes EZproxy, tato technologie vyžaduje přistupovat ke zdrojům pomocí odkazů uvedených zde na portále (případně dle návodu si uživatel může odkaz vytvořit i sám). Odkazy jsou k dispozici u jednotlivých zdrojů:

EZproxy odkaz v seznamu zdroju
Odkaz na EZproxy v seznamu zdrojů
EZproxy odkaz u záznamu zdroje
Odkaz na EZproxy u záznamu zdrojeNadále je možné používatOpenVPN. To ale vyžaduje mít (na Windows) administrátorské oprávnění (takové oprávnění máte obvykle na svém vlastním počítači/notebooku). Pro proxy není administrátorské oprávnění nutné, nelze ji však použít, pokud už nějakou jinou proxy používáte.

U celé řady zdrojů je možné využít vzdálený přístup přes technologii Shibboleth – ke zdroji se snadno přihlásíte přes vaše UČO a sekundární heslo.Celouniverzitní vs. fakultní zdroje

Vzdálený přístup funguje jen k celouniverzitně dostupným zdrojům. Některé zdroje si fakulty (zejména PřF a LF) nakupují samy a zpřístupňují je jen z počítačů přímo na fakultách (zde na Portále EIZ je tato informace obsažena v poli Přístup z: na stránce zdroje). Výše zmíněné prostředky pro vzdálený přístup vám v takovém případě nepomohou (stejně jako nebude fungovat přístup z CPS a kolejí MU). Potřebujete-li vzdálený přístup k speciálním fakultním zdrojům, pak můžete vyzkoušet OpenVPN pro vybrané fakulty (návody a seznam speciálních (fakultních) OpenVPN).

Při připojení přes některou bezdrátovou síť wi-fi na MU máte k dispozici pouze celouniverzitní zdroje. Nezáleží zde na tom, v jaké budově se k wi-fi připojíte.
Logo FNB

Zaměstnanci Masarykovy univerzity přistupující ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice Brno si musí nastavit Přístup z FNB. Žádná z výše uvedených technologií pro vzdálený přístup z FN Brno nefunguje.


Logo FN USA

Zaměstnanci Masarykovy univerzity přistupující ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice U svaté Anny mají primárně doporučený přístup přes EZproxy (návod).


V případě problémů se na nás obraťte dle návodu (Vzdálený přístup k EIZ nefunguje...).