Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou odborné licencované zdroje pro vědu, výzkum a výuku. Jsou to především placené komerční informační zdroje dostupné pouze zaměstnancům a studentům MU.

Pro přístup k těmto zdrojům využijte univerzitní počítačovou síť. Pro externí přístup (např. z domova, ze zahraničí, z externího pracoviště) můžete použít vzdálený přístup.

Informace

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou odborné licencované zdroje pro vědu, výzkum a výuku. Jsou to především placené komerční informační zdroje dostupné pouze zaměstnancům a studentům MU.

Pro přístup k těmto zdrojům využijte univerzitní počítačovou síť. Pro externí přístup (např. z domova, ze zahraničí, z externího pracoviště) můžete použít vzdálený přístup.

Aktuality

Nejnovější zdroje