Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
E-knihy z produkce MIT Press [více informací]
plné texty české produkce do roku 1989 nedostupné na trhu [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
fulltextová databáze pro ošetřovatelství, zdravotní péči a příbuzné obory [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
odborné knihy pro obor ošetřovatelství [více informací]
Přední poskytovatel dat o trzích a spotřebitelích [více informací]
kolekce více než 75.000 e-knih od různých akademických vydavatelů [více informací]
přes 750 e-učebnic ze všech oblastí počítačové vědy [více informací]
volně přístupných 500 klíčových učebnic [více informací]
sbírka 40 tisíc e-knih od 60 akademických vydavatelů [více informací]
pomoc studentům při studiu během koronaviru [více informací]
seznam dostupných odborných informačních zdrojů [více informací]
databáze digitalizovaných českých knih a časopisů [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
Elektronické knihy z oblasti cestovního ruchu [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
kolekce e-knih obor právo nakladatelství Routledge [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
elektronické knihy z humanitních a společenských věd [více informací]
repozitář článků z oblasti částicové fyziky [více informací]
Kolekce e-knih nakladatelství Elgar [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
mezinárodní arbitráž [více informací]
Encyklopedické přehledy teorií z oblastí ekonomie, managementu, financí apod. [více informací]
Slovenské mediální zdroje [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj