Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
platforma poskytující svým uživatelům hlubší přehled o finanční výkonnosti společností po celém světě [více informací]
archivy vybraných časopisů [více informací]
Cambridge Texbooks [více informací]
digitální knihovna řecké literatury [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
kolekce e-knih z edice East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 [více informací]
Licencovaný zdroj Refinitiv Workspace for Students
databáze poskytující finanční zpravodajství, ekonomické informace, údaje o akciích a informace o trzích [více informací]
Statista je jedním z největších poskytovatelů statistických a tržních dat. [více informací]
Max Planck Encyclopedias International Law [více informací]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
Německá multioborová digitální knihovna. [více informací]
Artcyclopedia je předním průvodcem výtvarným uměním v muzejní kvalitě na internetu. [více informací]
Výzkumný projekt zkoumající představení starověkých textů od řecké tragédie po římskou epiku. [více informací]
Open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd. [více informací]
Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd. [více informací]
SSRN se věnuje rychlému celosvětovému šíření výzkumu a skládá se z řady specializovaných výzkumných sítí. [více informací]
Internetová encyklopedie poskytující otevřený přístup k podrobným, vědecky recenzovaným, informacím o klíčových tématech a osobnostech. [více informací]
Digitální knihovna webových stránek, textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů a softwarových programů. [více informací]
Otevřený digitální repozitář a archiv akademických textů. [více informací]
Jednotné přístupové rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. [více informací]
Archiv dat z oblasti výzkumu sociálních a behaviorálních věd. [více informací]
Digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN. [více informací]
Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd. [více informací]
RISM je volně dostupným katalogem historických rukopisných hudebních pramenů, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj