Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
mezinárodní právo, obchodní právo [více informací]
Licencovaný zdroj Writefull
jazyková kontrola odborných anglických textů [více informací]
Databáze obrázků a fotografií pro výukové a vzdělávací účely [více informací]
vybrané e-knihy z Cambridge University Press [více informací]
názorová publicistika ze světových médií [více informací]
online verze Evropského lékopisu [více informací]
plné texty vybraných (sponzorovaných) norem [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
Licencovaný zdroj Embase
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
chemická databáze [více informací]
Kluwer IP Law [více informací]
knihy a videa vydavatelství Human Kinetics [více informací]
Přes 80 tis. e-knih z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
plnotextový zdroj pro výzkum středověku a církevních dějin [více informací]
plné texty české produkce do roku 2000 (2010 periodika) nedostupné na trhu [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
přes 750 e-učebnic ze všech oblastí počítačové vědy [více informací]
seznam dostupných odborných informačních zdrojů [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
Elektronické knihy z oblasti cestovního ruchu [více informací]
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj