Nově přidané zdroje

  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
Licencovaný zdroj ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
plné texty disertačních a diplomových prací [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací. [více informací]
referenční slovníky z oblasti lingvistiky od Brillu [více informací]
plné texty časopisu Journal of National Essence [více informací]
plné texty taiwanských periodik [více informací]
odborné časopisy vydávané americkou asociací Academy of Management [více informací]
souborný katalog vzácných čínských knih [více informací]
databáze otisků čínských nápisů [více informací]
digitální archív vzácných knih v čínštině [více informací]
digitální knihovna vzácných čínských knih [více informací]
index článků z časopisů vydávaných na Taiwanu [více informací]
digitální knihovna diplomových a disertačních prací [více informací]
platforma poskytující svým uživatelům hlubší přehled o finanční výkonnosti společností po celém světě [více informací]
digitální knihovna řecké literatury [více informací]
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
kolekce e-knih z edice East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 [více informací]
Licencovaný zdroj Refinitiv Workspace for Students
databáze poskytující finanční zpravodajství, ekonomické informace, údaje o akciích a informace o trzích [více informací]
Statista je jedním z největších poskytovatelů statistických a tržních dat. [více informací]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
Německá multioborová digitální knihovna. [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj