Zoological Record

<b>Full Text Finder</b>

Zoological Records pokrývá informace pro výzkum živočichů z oblastí od biochemie až po veterinární medicínu. Obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty z 5.000 periodik ze 100 zemí světa od roku 1864 do současnosti. V rámci původní databáze OVID mají uživatelé MU přístup do archivu z let 1978-2009. K aktuálním záznamům Zoological Records (od 1994 do současnosti) mají uživatelé MU přístup v rámci databáze Web of Science (na úvodní stránce zvolit "Zoological Recrds" v menu "Select a database").

Bližší informace k práci se Zoological Records v rámci Web of Science (Carivate Analytics).


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
  •  
  • Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat
  • Obory: Biologie
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: BIOSIS (Ovid)
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Baluchová
  • Naposledy změněn: 25.4.2021 22:30:08