Springer eBook Computer Science Collection

Springer eBook Computer Science Collection zahrnuje v současnosti kolem 1200 komerčních e-knih z oblasti informatiky. Vedle toho zahrnuje také kompletní řadu LNCS – Lecture Notes in Computer Science (přes 14.000 svazků) a řadu dalších informatických e-knih v režimu Open Access (celkem zhruba 20.500 titulů).

Knihy jsou zpřístupněny na platformě Springer Link.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: e-knihy z oblasti informatiky
  • Obory: Informatika
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Springer Nature
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.