Web of Science

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Web of Science (WoS) je platforma pro přístup k stejnojmenné světově proslulé citační databázi (informace o citovanosti jednotlivých článků ve více jak 18 tisíc předních vědeckých časopisech). Její základ tvoří multioborová databáze Core Collection obsahující hlavní citační rejstříky Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index a Emerging Sources Citation Index.

V roce 2018 přikoupila MU rozšíření WoS Citation Connection, které přidává do nabídky WoS další informační zdroje: BIOSIS Citation Index (life sciences a biomedicínský výzkum), Current Contents Connect, Data Citation Index (výzkumná data), Derwent Innovations Index (patenty), MEDLINE, Zoological Records.

Další informace viz https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/

Vzdělávací materiály a návody pro práci s Web of Science naleznete například na
WoS Training Portal http://clarivate.libguides.com/home

---------

Kvalita časopisů excerpovaných v databázi Web of Science (WoS) je měřena tzv. "impaktovým faktorem" - dostupným v databázi JCR - Journal Citation Reports

Web of Science  je přímým konkurentem databáze Scopus od Elsevier v oblasti scientometrie (hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů).


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
  • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: citační a bibliografická databáze
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: Clarivate Analytics - Web of Science Group
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.