SportDiscus with FullText

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

SPORTDiscus with FullText je mezinárodní fulltextová databáze časpisů z oblasti sportu a sportovní medicíny. Zahrnuje přes 415 časopiseckých titulů s více než 700.000 plnotextovými články jdoucími retrospektivně až do roku 1985.

Její součástí je i databáze SPORTDiscus Select - databáze zaměřená na informace pro lékaře, cvičitele, učitele, výzkumníky a další pracovníky v oblasti sportovní medicíny, tělovýchovy, sportovní legislativy, rehabilitace a příbuzných odvětví. Obsahuje 169 plnotextových časopiseckých titulů s PDF-články sahajícími až do roku 1887, z toho je 130 titulů recenzovaných. Databáze je týdně aktualizovaná.

SportDiscus je dostupný na platformě EBSCO.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
  • Naposledy změněn: 24.4.2021 02:19:45
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.