BrillOnline - referenční příručky

Discovery.muni

Brill’s Encyclopedia of Hinduism Online

Encyklopedie představuje vyvážený a rovnoměrný pohled na hinduismus. Zahrnuje nejnovější výzkum všech hlavních aspektů hinduistických tradic. Všechny články z vydaného šestisvazkového tištěného vydání jsou k dispozici v plně prohledávatelném digitálním formátu.

Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur

Online verze sedmisvazkové Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur zahrnuje historii Židů v období let 1750–1950. Encyklopedie poskytuje znalosti v celkovém kontextu a nabízí tak nový pohled na židovskou historii a kulturu. Obsahuje přibližně 800 klíčových slov, včetně map a ilustrací. K dispozici je i anglická verze Encyclopedia of Jewish History and Culture Online

Jacoby Online

Monumentální zdroj zahrnující několik samostatných projektů, které se vztahují k Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH) Felixa Jacobyho (1876-1959). Původní práce měla za cíl shromáždit, upravit a komentovat všechna známá svědectví a fragmenty starověkých řeckých historiků. Vedle textů v řečtině a překladů do angličtiny jsou připojeny kritické komentáře, biografické údaje o antických autorech, bibliografie. Online verze spojuje FGrH  a Brill's New Jacoby nové edici.

The Brill Dictionary of Ancient Greek Online

Anglický překlad Vocabolario della Lingua Greca, jehož autorem je Franco Montanari. S 140 000 záznamy patří k nejdůležitějším moderním slovníkům starověké řečtiny. Součástí téměř všech hesel jsou citace z textů s uvedením primárního zdrojeme. Jedná se o zásadní zdroj pro studium klasických jazyků, náboženství, filosofie a řeckého jazyka a literatury.

Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics Online

Encyklopedie obsahuje příspěvky předních specialistů na čínský jazyk a lingvistiku a poskytuje ucelený přehled o jazycích, kterými se v Číně hovoří (historie i součastnost). 

Encyclopedia of Christianity Online

Encyklopedie se zabývá mnoha stránkami křesťanství, jeho vztahu k ostatním světovým náboženstvím a filozofiím. Dotýká se historie i současnosti ve 170 zemích, šíření spirituality a teologie. 

Brill’s Medieval Reference Library 

Sbírka zahrnuje Brill’s Encyclopedia of the Middle AgesEncyclopedia of Medieval Dress and TextilesEncyclopedia of Medieval Pilgrimage a Encyclopedia of the Medieval Chronicle.

Encyklopedie zahrnují jak dějiny, kulturu, náboženský a intelektuální život, tak i technologie středověkéEvropy v období 500–1500 n. l.

Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World

Online encyklopedie zaměřená na historický a kulturní vliv nové latiny (od italské renesance do současnosti) a formulatinského jazyka. Díky původním příspěvkům významných vědců zkoumá všechny aspekty civilizovaného světa od literatury, práv a filozofie až po přírodní vědy.

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (EAGLL) v on-line podobě přináší souhrn výsledků nejnovějšího výzkumu z celé řady různých oborů, které přispívají k poznání starověkého Řecka.

Určena je především vědcům a studentům řečtiny, lingvistiky a dalších indo-evropských jazyků.

Jazykovými aspekty se zabývá z několika hledisek – historie, struktura, sociolingvistické problémy, dialekty, didaktika, vztah řečtiny k jiným jazykům, ad., podle druhu pramene – texty, rukopisy, nápisy, ad., a na všech úrovních analýzy – fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, lexikon, stylistika, paleografie, písmo, ad.

Encyklopedie obsahuje více než 500 hesel. Jazyk rozhraní a hesel: angličtina, řečtina, transkripce řeckých znaků do latinky.

The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics 

Představuje nejkomplexnější referenční práci o slovanských jazycích. Poskytuje autoritativní zpracování všech důležitých aspektů slovanské jazykové rodiny od jejího indoevropského původu až po současnost, s přihlédnutím k interakci slovanštiny s jinými jazyky. Obsahuje také interdisciplinární články kombinující výzkumy z oblasti lingvistiky, archeologie a genetiky.

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledy změněn: 7.4.2022 13:13:01