InCites

Discovery.muni Shibboleth

Aplikace InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů. InCites používá data připravená na míru Masarykově univerzitě a tím je vhodný pro analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celé instituce. Masarykova univerzita v současné době používá dvě generace aplikace InCites.

Přístup do InCites je omezen na úzkou skupinu uživatelů z MU.

Analýzy přizpůsobené požadavkům analyzované jednotky provádí na vyžádání odbor výzkumu RMU, kontaktní osobou je Mgr. Michal Petr, petr@rect.muni.cz.  Reportu obvykle předchází zjištění potřeb analyzované jednotky a revize vstupních dat. V případě zájmu o bibliometrickou analýzu se obraťte na odbor výzkumu RMU.

Vstup do aplikace (chráněno heslem)
http://incites.isiknowledge.com/ - přístup k datasetu Masarykovy univerzity
https://incites.thomsonreuters.com/#/analytics - analýzy na základě adresy ve Web of Science


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: kombinovaný
 • Producent: Thomson Reuters
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: neurčený
 • Kontaktní osoba: Mgr. Michal Petr
 • Naposledny změněn: 10.1.2020 08:43:50
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.