InCites

Discovery.muni Shibboleth

Aplikace InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů. InCites je vhodný pro analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celé instituce. Nástroj je dostupný všem uživatelům v síti Masarykovy univerzity. Pro využívání nástroje je potřeba mít vytvořený profil na Web of Science, který je sdílený napříč všemi nástroji Clarivate Analytics, tj. například WoS, InCItes, Publons, Journal Citation reports, EndNote.

Analýzy přizpůsobené požadavkům zadání provádí na vyžádání Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci (CSSE) na RMU, kontaktní osobou je Mgr. Michal Petr, petr@rect.muni.cz.  Reportu obvykle předchází zjištění potřeb analyzované jednotky a revize vstupních dat. V případě zájmu o bibliometrickou analýzu se obraťte na CSSE.


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: kombinovaný
 • Producent: Clarivate Analytics
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Michal Petr
 • Naposledy změněn: 22.3.2021 09:08:41
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.