Literature Online

<b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Literature Online Fulltext Collection (LION) je digitální knihovna více než 350.000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, ve kterých je možno plnotextově vyhledávat. Poskytuje dále hypertextové vazby na dalších cca 15.000 literárních textů, které nalezli redaktoři firmy Chadwyck-Healey na více než 1.600 volně přístupných WWW serverech a které jsou rovněž indexovány, obsahuje slovníky, referenční publikace a bibliografické záznamy z oblasti anglické a americké literatury včetně těch, které dosud nebyly k dispozici v elektronické podobě, a mnoho dalšího literárního materiálu. Nechybí ani strukturovaný přístup k diskusním skupinám, elektronickým literárním časopisům, metastránkám, autorským stránkám a knihovním katalogům v oblasti anglojazyčné literatury. "Master Index" je agregovaným seznamem všech autorů a jejich děl, ze kterého bude vycházet mnohá rešeršní strategie.

Služba LITERATURE ONLINE pokrývá dílá z období od 6. století do současnosti a kromě toho nyní zpřístupňuje plné texty 65 literárních časopisů, 38 svazků kritických esejí a kompletní bibliografickou databázi ABELL. Referenční část obsahuje např. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms.

Další info:


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledy změněn: 19.4.2021 23:15:01
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.