Nature-journals

Discovery.muni Shibboleth

Časopisy Nature, dostupné na platformě nature.com, patří mezi nejprestižnější vědecké časopisy vůbec. Vedle populárního časopisu Nature (týdeník publikující špičkové výsledky výzkumu v oblasti STM) jsou v nabídce vydavatele další desítky titulů zaměřených především na různé oblasti přírodních věd a medicíny. MU předplácí 39 vybraných titulů z vydavatelství Nature (viz seznam níže), u kterých jsou uživatelům MU přístupná aktuální časopisecká čísla v elektronické podobě a archiv za poslední 4 roky. Vedle toho jsou dostupné také tituly, která jsou vydávany v režimu otevřeného přístupu Open Access.

K jednotlivým časopisům lze přistupovat buď z adresy http://www.nature.com a následně přes odkaz "Menu" (v levém horním rohu obrazovky) a View all journals nebo přes přímé odkazy jednotlivých titulů:

Časopisy předplácené MU:

Open Access tituly:


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.