Library & Information Science Source

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b> Shibboleth

Library & Information Science Source (LISS) je součástí multioborové databáze EBSCO.

Obsahuje plné texty 460 periodik a 30 titulů z oblasti knihovnictví a informační vědy. Zahrnuje indexování stovek vysoce kvalitních periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z konferencí.

Předmětově pokrývá knihovnictví, klasifikaci, katalogizaci, bibliometrii, on-line vyhledávání informací, informační management a další, poskytuje komplexní pokrytí historie knihovnických studií od začátku 20. století do současnosti.


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
 • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
 • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy
 • Obory: Knihovnictví
 • Typ zdroje: kombinovaný
 • Producent: EBSCO Publishing
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
 • Naposledy změněn: 11.1.2020 18:45:22
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.