Screen Studies Collection

Screen Studies Collection (dříve FIO - Film Indexes Online) nabízí komplexní nástroj pro přístup k aktuálním publikacím zaměřeným na filmovou vědu spolu s podrobnými a rozsáhlými filmografiemi. Kolekce zahrnuje indexy a filmografie American Film Institute (AFI) Catalog, Film Index International (FII) a FIAF International Index to Film Periodicals Database.

Soubor tří významných databází z oblasti filmu dostupných v rámci jednoho portálu:
(pro vstup do portálu je z technických důvodů lepší používat prohlížeč Firefox)

 • American Film Institute Catalog (AFIC)
 • The FIAF International Film Archive Database
 • Film Index International

American Film Institute Catalog (AFIC)

poskytuje podrobné informace o dlouhometrážních hraných filmech vyrobených na území Spojených států amerických nebo financovaných americkými produkčními společnostmi v období 1893–1972. Databáze obsahuje více než 48.000 záznamů filmů s produkčními informacemi, technickými údaji, údaji o tvůrcích, hereckém obsazení a ztvárněných postavách, dále záznamy obsahují podrobný obsah filmu, poznámkový aparát, žánrové zařazení filmu a citační odkazy. Nové údaje jsou vkládány dvakrát ročně. Klíčový zdroj doporučený pro výuku, výzkum a studium filmového umění.

The FIAF International Film Archive Database

databáze představuje jedinečnou bibliograficko-faktografickou databázi ve svém oboru. Vznikla v roce 1972, jejím vydavatelem je Mezinárodní organizace filmových archivů – FIAF (založena v roce 1938 v Paříži). Nyní sdružuje na 127 filmových archivů z více než 65 zemí světa, NFA je jejím členem od roku 1946. Úkolem FIAF je uchovávání uměleckého a historického dědictví kinematografie ve všech zemích, podpora historického výzkumu na národní a mezinárodní úrovni, vytváření a rozvoj filmových archivů, které jsou zárukou záchrany filmové kultury v historickém kontextu. Databáze FIAF vzniká spoluprací jednotlivých filmových archivů, kdy každý archiv podle jednotné metodiky katalogizační a dokumentační komise analyticky zpracovává vybraná filmová periodika své provenience a poskytuje další informace ze své činnosti. Databáze FIAF je aktualizována 4x ročně.

The FIAF International FilmArchive Database obsahuje následující dílčí databáze:

 • International Index to Film Periodicals –  tato hlavní databáze obsahuje více než 230.000 záznamů o článcích s filmovou tematikou od roku 1972 do současnosti z více než 345 filmových akademických i populárních periodik z celého světa. Roční přírůstek činí 12.000 záznamů. Každý záznam sestává z bibliografických údajů, abstraktu a záhlaví (jména autorů, filmové tituly, předmětová hesla). Databáze obsahuje též záznamy o televizi od roku 1979 (cca 50.000 záznamů), od roku 2000 se omezila na články s televizní tematikou pouze z filmových periodik.
 • Treasures from the Film Archives – obsahuje unikátní informace o němých filmech (krátkých, hraných, dokumentárních), které jsou ve sbírkách více než 90 filmových archivů ve světě, o spolupráci mezi archivy na poli prezervace, výzkumu, ochrany těchto filmů v rámci projektů National Film Preservation Foundation.
 • Film / TV Documentation Collection – databáze přináší podrobný popis sbírek členů FIAF.
 • FIAF Members Publications – databáze podává ucelený pohled na publikační činnost členů FIAF od roku 1966 do současnosti.

Film Index International (FII)

je filmografický informační zdroj vytvářený British Film Institute (BFI). Představuje světově nejrozsáhlejší profesionálně budovanou filmovou knihovnu s více než 100.000 podrobných záznamů o filmech ze 170 zemí od prvních němých filmů do současnosti s více než milionem odkazů na herecké obsazení a technické údaje a 500.000 odkazů na bibliografické citace k jednotlivým filmům a filmovým tvůrcům, 40.000 profesních profilů filmových tvůrců, informace o získaných cenách na prestižních filmových festivalech.


Dodatečné informace o zdroji
 • Charakteristika: soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy
 • Obory: Umění
 • Typ zdroje: kombinovaný
 • Producent: ProQuest
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
 • Naposledy změněn: 4.2.2022 13:48:34
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.