EBSCO Academic Search Ultimate

Discovery.muni <b>Full Text Finder</b>

Megazdroj zahrnující kolem 12.000 časopiseckých fulltextových titulů a řadu specializovaných bibliografických a abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích.

Základem zdroje je nejdůležitější databáze fy EBSCO - Academic Search Ultimate. Jako bonus je poskytován přístup do dalších databází, například LISTA with Fulltext, Computers & Applied Sciences Complete, GreenFILE a další.

Současně jsou prostřednictvím platformy EBSCO zpřístupňovány i některé další specializované oborové databáze z oblasti muzikologie, sociologie a ekonomie, které jsou popsány v rámci Portálu EIZ-MU samostatně.

Hlavní zdroje v rámci EBSCO:

 • Academic Search Ultimate:
  multioborová akademická databáze obsahující z celosvětového hlediska nejširší kolekci prestižních titulů v plném textu, a to přes 10,600 fulltextových periodik, z toho více než 5,800 indexovaných ve WoS a Scopus. Kromě plného textu tato databáze nabízí indexaci a abstrakta pro více než 11,200 časopisů a dále stovky publikací, včetně monografií, reportů, výstupů z konferencí a dalších zdrojů. Tato akademická kolekce nabízí široký záběr v plném textu pro četné vědní disciplíny, jako jsou např.: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, nutrologie a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie a mnoho dalších disciplín.
  Plnotextový obsah Academic Search Ultimate sahá u řady titulů až do roku 1887. Je je denně aktualizována.
 • GreenFILE:
  je zaměřena pro studium ekologie a životního prostředí. Poskytuje přístup k informacím, které se týkají nejrůznějších témat z oblasti životního prostředí, počínaje globálním oteplováním přes recyklaci odpadů až po alternativní paliva.
 • Central & Eastern European Academic Source:
  databáze Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty (včetně souborů PDF) odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích. Tato multidisciplinární vícejazyčná databáze zahrnuje plnotextový obsah z mnoha akademických oborů.

Více informací k Academic Search Ultimate na webu vydavatele.


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
 • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
 •  
 • Charakteristika: multioborová časopisecká fultextová mega-databáze
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: EBSCO Publishing
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.