ACM Digital Library

Discovery.muni

Digitální knihovna americké počítačové asociace ACM (Association for Computing Machinery) představuje nejkomplexnější databázi plných textů článků a bibliografických záznamů zaměřenou na oblast výpočetních a informačních technologií. Obsahuje veškeré publikace vydávané společností ACM (odborné časopisy, konferenční sborníky, technické magazíny, zpravodaje, knihy) spolu s rozsáhlou bibliografickou databázi The ACM Guide to Computing Literature (záznamy a abstrakty článků a knih z oblasti Computer Science vydaných jinými nakladateli). Publikace jsou věcně tříděny podle klasifikačního systému ACM Computing Classification System.

Pro přehled nabízených materiálů viz The ACM Full-text Collection. Mimo jiné je zde přes 60 recenzovaných časopisů ACM (některé vydávané již od roku šedesátých let minulého století), 7 ACM magazínů - včetně populárního přehledového měsíčníku Communications of the ACM (jeho první číslo vyšlo již v lednu 1958), sborníky z více než 750 konferencí, zpravodaje ze 40 zájmových skupin SIGs (Special Interest Groups) a další.

 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.