BrillOnline - referenční příručky

Discovery.muni

 Brill’s Encyclopedia of Hinduism Online

Encyklopedie představuje vyvážený a rovnoměrný pohled na hinduismus. Zahrnuje nejnovější výzkum všech hlavních aspektů hinduistických tradic. Všechny články z vydaného šestisvazkového tištěného vydání jsou k dispozici v plně prohledávatelném digitálním formátu.

 

Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur

Online verze sedmisvazkové Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultuzahrnuje historii Židů v období let 1750–1950. Encyklopedie poskytuje znalosti v celkovém kontextu a nabízí tak nový pohled na židovskou historii a kulturu. Obsahuje přibližně 800 klíčových slov, včetně map a ilustrací. K dispozici je i anglická verze Encyclopedia of Jewish History and Culture Online

 

Jacoby Online

Monumentální zdroj zahrnující několik samostatných projektů, které se vztahují k Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH) Felixa Jacobyho (1876-1959). Původní práce měla za cíl shromáždit, upravit a komentovat všechna známá svědectví a fragmenty starověkých řeckých historiků. Vedle textů v řečtině a překladů do angličtiny jsou připojeny kritické komentáře, biografické údaje o antických autorech, bibliografie. Online verze spojuje FGrH  a Brill's New Jacoby v nové edici.

 

The Brill Dictionary of Ancient Greek Online

Anglický překlad Vocabolario della Lingua Greca, jehož autorem je Franco Montanari. S 140 000 záznamy patří k nejdůležitějším moderním slovníkům starověké řečtiny. Součástí téměř všech hesel jsou citace z textů s uvedením primárního zdrojeme. Jedná se o zásadní zdroj pro studium klasických jazyků, náboženství, filosofie a řeckého jazyka a literatury.

 

Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics Online

Encyklopedie obsahuje příspěvky předních specialistů na čínský jazyk a lingvistiku a poskytuje ucelený přehled o jazycích, kterými

se v Číně hovoří (historie i součastnost).

 

Encyclopedia of Christianity Online

Encyklopedie se zabývá mnoha stránkami křesťanství, jeho vztahu k ostatním světovým náboženstvím a filozofiím.

Dotýká se historie i současnosti ve 170 zemích, šíření spirituality a teologie.

 

Brill’s Medieval Reference Library 

Sbírka zahrnuje Brill’s Encyclopedia of the Middle Ages, Encyclopedia of Medieval Dress and Textiles, Encyclopedia of Medieval Pilgrimage Encyclopedia of the Medieval Chronicle.

Encyklopedie zahrnují jak dějiny, kulturu, náboženský a intelektuální život, tak i technologie středověké

Evropy v období 500–1500 n. l.

 

Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World

Online encyklopedie zaměřená na historický a kulturní vliv nové latiny (od italské renesance do současnosti) a formu

latinského jazyka. Díky původním příspěvkům významných vědců zkoumá všechny aspekty civilizovaného

světa od literatury, práv a filozofie až po přírodní vědy.

 

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (EAGLL) v on-line podobě přináší souhrn výsledků nejnovějšího výzkumu z celé řady různých oborů, které přispívají k poznání starověkého Řecka.

Určena je především vědcům a studentům řečtiny, lingvistiky a dalších indo-evropských jazyků.

Jazykovými aspekty se zabývá z několika hledisek – historie, struktura, sociolingvistické problémy, dialekty, didaktika, vztah řečtiny k jiným jazykům, ad., podle druhu pramene – texty, rukopisy, nápisy, ad., a na všech úrovních analýzy – fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, lexikon, stylistika, paleografie, písmo, ad.

Encyklopedie obsahuje více než 500 hesel.

Jazyk rozhraní a hesel: angličtina, řečtina, transkripce řeckých znaků do latinky

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: vícejazyčný
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledny změněn: 10.1.2020 16:34:01