Policy Commons: Global Think Tanks

Policy Commons zpřístupňují materiály od 11 000 organizací včetně OECD, World Bank, Asian Development Bank, IMF a mnoha dalších NGO, IGO a think tanků. Služba Policy Commons: Global Think Tanks do budoucna nahradí dosavadní službu OECD iLibrary, jejíž provoz koncem roku 2024 skončí.

Free verze služby Policy Commons: Global Think Tanks je k dispozici na adrese policycommons.net. K využívání free verze je nutné vytvořit si účet. Uživatel bude mít následně k dispozici 15 vyhledávání měsíčně, ale bez možnosti využívat prémiový obsah, vytvářet vlastní seznamy nebo nahrávat vlastní obsah.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Global Think Tanks je sbírkou objektivních, na faktech založených výzkumů předních světových politických odborníků, think-tanků, nevládních a neziskových organizací.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Rimešová
  • Naposledy změněn: 12.1.2024 08:44:11